Търсене в този блог

петък, 16 август 2013 г.

„Твоята единствена битка е да останеш спокоен.“

№123 „Твоята единствена битка е да останеш спокоен.“


                Ако вярваме в нещо, то е че това евангелие преобразява живота ни. Не докосва ли живота ви? Не ви ли кара да виждате Бог по начини които не сте го виждали преди? Нека повече от всичко сме сигурни, че това евангелие достига светът. Защото хората чуват много неща. Ще ви покажа някои неща, защото има хора от тялото христово които са държани с връзки, те още са вързани.
                Ако учението освобождава хората, то дявола използва учението да връзва хората. Ако знаете истината и тя ви освобождава, то навярно дявола ви дава половин истина и половин лъжа, защото това ви връзва. Един от проблема на хората е, че не могат да видят, че бъдещето на християнството е много светло, то е чудесно! Все  още виждам много вярващи да мислят, че Небето е самотно място и само някои от нас ще успеят, а Ада ще е пренаселен. Това не е нещо друго, освен допълнение към истината. Това е пропуск в превода на Библията в стихът който ще ви покажа сега. Ще ви покажа как проста истина като тази, от добронамерени учители-преводачи, нека ви кажа, че ако нещо ви връзва, това не е Бог, Бог не връзва, Той освобождава. Погледнете Матей 7:13-14 „Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата и тесен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.“ Исус казва, че мнозина са тези които отиват към погибел. Тесен в 7:13 на гръцки означава „„един и единствен“ път“.
                Поради този пасаж, много хора заключават, че много хора на края ще отидат в Ада и само малко ще отидат на Небето. Исус не казва това. Първо Той не говори за Небето и Ада. Той говори, че е широк пътя който води към погибел. За каква погибел? Това не е духовна погибел. Всъщност много християни са на този широк път който ги води към емоционално, психично, финансово и физическо унищожение. Но щом веднъж приемеш Христос в живота си, ти си спасен завинаги. И все пак има много християни на този широк път, но много малко намират тесния път. Какво е тесния път? Днес ще ви покажа какво е тесния път. Библията казва, че води към живот и са малко тези които го намират. Той не говори за бъдещия ни живот. Той говори за този живот. Никъде Исус не казва, че са малцина тези които намират вечния живот. Тесен е пътя който води до живот, не вечен живот. Той говори за този живот. Има вярващи които са на грешния път, но са на Небето, защото са в Христос. Исус говори за унищожение на този ни живот, не духовно унищожение. Така, че този стих не ни говори за бъдещия ни живот а за сегашния ни живот. Нека да открием какво казва Исус от Неговите собствени думи: „Аз дойдох да имате живот.“. На друго място казва: „Елате при мен всички които сте отрудени и обременени и Аз ще ви дам почивка.“ Сега, от всички неща, които Исус можеше да каже, от всички благословения които може да ни даде, кое беше благословението което Исус дойде да ни даде? Отдих, почивка, мир, спокойствие. Какво се случва с хората които са напрегнати, те нямат почивка. Простия проблем който те имат в себе си е че нямат почивка. И Бог казва, че този тесен път е път на отдих. Вие знаете, че целия свят е на широкия път в който работят, работят, работят. Не говоря за твоята кариера, работа. Бог даде работа на Адам преди да съгреши. Но след като съгреши, Бог му каза, че с пот на челото си ще яде хляба си. С други думи, проклятието на неговите дела е вътрешно неспокойствие. Скръб, стрес. Бог иска вътрешно да сме свободни от неспокойствие. Бог иска да имаме вътрешен отдих, мир. Почивката е път, който води към живот. В този толкова обвързващ живот, Исус дойде да ни даде почивка в този живот. Погледнете Второзаконие 6:10-11 „И когато ГОСПОД, твоят Бог, те заведе в земята, за която се закле на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, да ти даде големи и хубави градове, които не си построил, и къщи, пълни с всякакви блага, които не си напълнил, и изкопани кладенци, които не си изкопал, лозя и маслини, които не си насадил – и ще ядеш, и ще се наситиш.“ Иска ли Бог да ви даде големи и хубави къщи? Ако е не, защо споменава това благословение? Всичко това говори, че всичко е завършено. Това е живот на почивка, отдих, отмора. Знаете ли как получаваме спасението в този живот? Като почиваш в това което Христос е направил. Щом веднъж почиваш в това което Христос е направил, ти имаш спасение. Ти почиваш в това, което Христос е направил. Така, че най-великото благословение идва в живота ти чрез почивка. Какво те кара да мислиш, че всяко друго благословение идва по друг начин? Този живот на отдих е обещание в което Бог желае да влезнем. Много от вас, дори християни, не сте в този тесен път. Защо този тесен път? Много малко са тези които си почиват. Дори казвате, че сте млади и неспокойни. Бог иска да си в спокойствие. Защото вярата е почивка. Знаете ли, че от едно нещо ни казва Библията да се страхува ме? Библията ни казва за много неща от които да не се страхуваме. Много пъти срещаме Исус да казва: „Не се страхувайте, защото Аз Съм с вас.“ Много често Исус употребява, не се страхувайте. В Евреи 4:1-4 „И така, докато ни остава обещанието да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би някой от вас да се яви изостанал. Защото и до нас, както и до тях, се донесе една блага вест; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини с вяра в онези, които го чуха. Защото ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както каза Бог: „Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!“; макар и делата Му да са били свършени още при основаването на света. Защото някъде Той е говорил за седмия ден така: „И Бог си почина на седмия ден от всичките Си дела.“. Единственото нещо от което ни казва да се страхуваме, е да не би някой да не влезне в Неговата почивка. Бой се да не би да не си в почивка! Всичко неща от които ни казва Бог да не се страхуваме, ние се страхуваме. От единственото нещо от което ни казва Бог да се страхуваме, ние не се страхуваме. Причината поради която имаме почивка е защото Бог е свършил всичко още при основаването на света. Знаете ли как да бъдете снабдени, запасени? Ходете в завършените дела. Всъщност Исус каза, че ако искаме Бог да ни снабдява, Господ е мой Пастир, няма да остана в нужда, кое е първото нещо което Той прави за нас?, кара ме да се поклоня.
                В зелени пасбища Той ме води при спокойни води. Първото което Бог е промислил да ти даде е мир, почивка, отдих. Бог ти дава почивка и след това те снабдява. Не е ли това което каза Исус? Ако искате Бог да ви облича наистина добре, по-добре от Соломон, ако искате да сте хранени по-добре от птиците, защото птиците се хранят всеки ден и те не се тревожат за храната. Ако искаме всички тези неща, Исус казва да не се тревожим. Не се тревожи! Бъди почиващ! Особено в твоето съзнание, бъди почиващ и снабдяванията ще дойдат, делата са свършени.
                Спомням си преди години се молих и имах това мъничко видение от Господа, всъщност това видение е потвърдено чрез Писанието от Захария 4 глава. Видях тръби от Небето, всякакви видове тръби идващи от Небето, това са меки тръби, но имаше и златни тръби и тръбите снабдяваха със златно олио, снабдяване от Небето. Има тръби които снабдяват всяка една от областите на живота ни, за семейството, за работата, за кариерата ни, за финансите ни, за здравето ни, за ходенето ни с Бог, всякакъв вид снабдяване от Небето чрез златни тръби, всъщност в Захария 4, той вижда златни тръби които снабдяват със златно олио, така, че аз видях същото видение. Всичкото това златно олио падаше върху нас. С други думи снабдяването е постоянно, снабдяването винаги тече. Тогава видях християнин, който се тревожеше за една област от живота си, тръбата която го снабдяваше със златно олио в тази област се сплеска и запуши на края. Когато обаче си почиваше и не се тревожеше, тръбата потичаше и бе здрава, когато се тревожеше, спираше да тече златното олио. Когато тръбата е запушена, снабдяването от Небето продължава да тече, но тъй като е смачкана, не получаваме нищо. Не Бог спря снабдяването! Тогава Бог ми каза, че областта за която се тревожим най-много е областта която не може да докосне най-много. Ако погледнете внимателно във всички области от живота си, в тези области които имате проблеми днес са тези области за които сте се тревожили вчера. Така, че колкото повече почивате в тази област, снабдяването ще потича. Когато ти почиваш, ти освобождаваш тръбата която снабдява със златното олио. А вие ще се изненадате как Бог се движи когато спрете да се тревожите. Евреи 4:4 Бог си почина на седмия ден от всичките си дела. От всичките си дела! Така, че Бог не каза: „О, човека съгреши, ще трябва да се справя с това.“ Агнето е заклано още от преди създаването на света, Той бе предвиден, нищо не може да изненада Бог. Така, че делата са свършени. Така, че Бог благослови седмия ден, не защото си уморен а защото Той приключи всичките си дела. Така, че номер седем символизира завършените дела, както и почивката. Ние мислим, че Бог иска да се страхуваме, за да влезем в Неговата почивка, наистина ли мислим това? И единствената работа за нас е в Евреи 4:10 „Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, той също си е починал от своите дела, както и Бог – от Своите.“ Ако ти влезеш в Божията почивка, ти също си си починал от своите дела, както Бог от Неговите. С други думи, ние сме с това усещане, че имаме незавършени дела със семейството ни, с децата си, с работата си, с това, с онова, това състояние на незавършени дела ни дава стрес и безпокойство. Ако погледнеш , ще видиш, че всички дела са свършени и ти трябва да стъпиш в тях. И ако аз имам идея или мисъл, че делата не са завършени, аз излизам от завършените дела, каквото и да правя, нямам какво да направя. Какво забравям, че човека е забравлив, така, че ние не сме подготвени, ние се подготвяме когато почиваме. И единствената работа за нас е в Евреи 4:11 „Затова, нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в същия пример на непокорство.“ Единствената работа е да се стараеш да си почиваш. Обратното на почивка е неверие. Противоположното на неверие не е вяра а почивка.
                Изход 16 глава, говори за манна, защото те бяха гладни и се оплакваха. Сега ще ви доближа до Изход 17 глава. В 17 глава се удряше скалата и потече вода, защото се оплакваха, че няма какво да пият. Така че водата потече, когато Бог каза на Мойсей да са удари скалата. От Египет до Синай е картина на чиста благодат, този период е много интересен за изучаване, защото ние сме в този период, завинаги, днес. Не сме под закон, ние сме под благодат. Всъщност в този период има само една битка, да останем спокойни, независимо в каква форма е, битката е само една. Изход 17:8 „По това време дойде Амалик и воюва против Израил в Рафидим.“ На иврит, рафидим е „места за почивка“. Днес ние имаме такива места, така, че амалик идва да разтресе твоето отпочиващо място. Амалик идва от иврит и означава „болка, тревога, работа“. С други думи, тревога за работа, мъчителен труд. Това е обратното на почивка. Знаете ли, че поради тази битка, Бог се закле, че ще има вечна битка с поколението на амаличаните. Така, че амалик идва когато си в място на отдих. Това е битка която никога не приключва, докато Исус не се върне отново. С други думи, това е единствената битка в благодатта за народа на Израел. Единствената битка, първата битка, е битката за всеки от нас, всеки ден, това е битката, изкушението да стъпиш в тревогата за нещо, усилни, мъчителни дела, труд. А ние трябва да се стараем да влезем в почивката. Трябва да се съпротивим на амаличаните в живота ни. Трябва да се съпротивим на това изкушение да се борим за семейството, за съпруга си, за детето си, за живота си. Бори се да влезеш в почивката, бори се да си почиваш, ти си въвлечен във война, а дявола те иска неспокоен, разтревожен, защото той не може да направи нищо в живота и освен когато си разтревожен. Когато ти си спокоен, той не може да ти навреди и той се тревожи, но ако ти си разтревожен, той може да ти навреди и така той е спокоен. Исус каза, че когато демона излезе от човека, той отива да търси покой. Когато си неспокоен той е спокоен, но ако ти си спокоен, ти си място където дявола не може да влезе.

                По рано тази година, Бог ми даде слово от живота на Соломон. Соломон каза: „Бог ме е обкръжил с почивка. Така, че няма враг или зло да се яви.“ Думата враг на иврит е „сатана“. Колко от вас искат да няма никакъв враг и никакво зло в живота ви? Знаете ли как Израел победи амаличаните? Мойсей се качи на планината, седна на скала и издигна ръцете си. Знаете ли, че колкото време държеше ръцете си вдигнати, Израел надвиваше, но когато се изморяваше, губеха войната. Внимавайте за вашите водачи да не се преуморяват, защото Библията казва, че в последните дни, Антихрист ще изморява светиите на Всевишния. Когато водачите са изморени, народа страда.

Топ 10 за изминалата година